Hoà Phát chuyển nhượng Golden Gain Việt Nam Đồng thời với việc tăng vốn điều lệ tại Đô thi Hòa Phát

Đồng thời với việc tăng vốn điều lệ tại Đô thi Hòa Phát lên gấp đôi, đạt 600 tỷ đồng, Hòa Phát cũng quyết định chuyển nhượng 99,94% vốn tại Golden Gain Việt Nam sang cho Đô thị Hòa Phát.

HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán HPG) vừa thông qua việc tăng vốn góp vào CTCP Xây dựng và Phát triển đô thị Hòa Phát và việc chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Golden Gain Việt Nam.

Theo đó, Tập đoàn Hòa Phát quyết định rót thêm 299 tỷ đồng góp vốn vào CTCP Xây dựng và Phát triển đô thị Hòa Phát, nhằm nâng vốn điều lệ công ty con này lên 600 tỷ đồng.

Công ty con CTCP Xây dựng và Phát triển đô thị Hòa Phát ban đầu có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, do Hòa Phát góp 299 tỷ đồng, chiếm 99,66% vốn điều lệ. Sau khi tăng, vốn điều lệ mới là 600 tỷ đồng trong đó phần vốn góp của Hòa Phát là 598 tỷ đồng.

Với việc tăng thêm vốn này, tỷ lệ sở hữu của Hòa Phát tại công ty con này không đổi, vẫn là 99,66%.

Bên cạnh việc tăng vốn, Tập đoàn Hòa Phát cũng quyết định chuyển nhượng 99,94% cổ phần của CTCP Golden Gain Việt Nam sang cho CTCP Xây dựng và phát triển đô thị Hòa Phát, tương ứng việc chuyển nhượng gần 43,29 triệu cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Giá trị chuyển nhượng gần 432,9 tỷ đồng.

Trên BCTC hợp nhất soát xét quý 2/2017, Tập đoàn Hòa Phát đang sở hữu 99,99% vốn điều lệ của Golden Gain Việt Nam. Số cổ phần Tập đoàn Hòa Phát chuyển nhượng sang công ty con CTCP Xây dựng và phát triển đô thị Hòa Phát chưa phải là toàn bộ cổ phần mà công ty mẹ đang nắm giữ.

Mai Nguyễn
Theo InfoNet/HPG

 

Top
Tin đã lưu